Úvod

Česká škola Rhein-Neckar zahájila svou činnost v září 2018. Výuka probíhá v prostorách Heidelberger Pädagogium gGmbH, Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg.

Zřizovatelem České školy Rhein-Neckar je nevýdělečný spolek Tschechische Schule Rhein-Neckar e.V., založený v roce 2018 za účelem vzdělávání dětí v českém jazyce nejen z regionu Rhein-Neckar.

Vyučování probíhá o sobotách od 10:00 do 13:00 hod. v cca 10 termínech v jednom školním pololetí – viz termíny výuky.

Školné činí 135 € za pololetí. Po dohodě je první zkušební hodina zdarma. Přihláška je dostupná zde.

V současné době vyučujeme český jazyk v první až čtvrté třídě, připravujeme na výuku předškoláky a ve školce se snažíme formou hry rozvíjet mateřský jazyk. Požadavkem návštěvy České školy je aktivní používání českého jazyka v rodině alespoň jedním rodičem. Aktuálně naši školu navštěvuje cca 35 dětí z širokého okolí.

Školka je určena dětem od 18 měsíců do pěti let, poté děti mohou postoupit do předškolní třídy. Školu navštěvují děti od věku 6 let.


Aktuality

24.7.2021 Zakončení školního roku 2021

Školní rok se nám podařilo zakončit společným grilováním poblíž městečka Baden Baden, kde proběhla dětská letní olympiáda. Soutěžilo se v mnoha disciplínách jako běh, skok do dálky, lukostřelba a mnoho dalších. Všichni soutěžící dostali za odměnu zlaté medaile. Olympiádu jsme zakončili společným grilováním.

8.5.2021 Online setkání českých škol působících v Německu

V květnu se nám podařilo zorganizovat online setkání zastupců několika českých škol v Německu. Během tříhodinové diskuze si jednotlivé školy vyměnily zkušenosti nejen s online výukou.

26.9.2020 První školní den v České škole Rhein-Neckar

Navzdory pandemii Covid19 a omezením z toho plynoucích začal školní rok 2020/21 dle plánu. Dle vypracovaného hygienického konceptu byl umožněn vstup do prostor školy pouze dětem, vyučujicím a členům vedení k minimalizaci rizika. Ohlas z výuky byl velmi pozitivní ze strany dětí i učitelů a všichni se již těšíme na příští vyučovací hodinu.

29.3.2020 Výuka českého jazyka pokračuje!

Česká škola Rhein-Neckar v sobotu 28. března úspěšně absolvovala pilotní výuku formou on-line. Žáci lichých tříd, prvňáčci, třeťáci a páťáci si spolu s jejich učitelkami vyzkoušeli v době „Corona prázdnin“ první výuku českého jazyka na dálku.

V sobotu 4. dubna se k on-line výuce přidají druháci a čtvrťáci.

Výuka bude nadále probíhat až do odvolání pouze on-line formou.


16.3.2020 Zrušená výuka 21. března a 4. dubna

Vážení rodiče a učitelé,

vzhledem k opatřením spojených s ochranou před šířením viru Covid-19, jsme nuceni zrušit výuku v termínech 21. března a 4. dubna. Další informace co se týče termínů výuky obdržíte počátkem dubna.

Níže najdete zajímavý Link na projekt České televize, pro výuku děti během „corona prázdnin“:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Pevné zdraví a pokud možno klidné příští týdny za Českou školu Rhein-Neckar přeje,

Radek Crha


1.10.2019 Rozšiřujeme náš tým

Máte zkušenosti s výukou českého jazyka a baví Vás práce s dětmi? Přijďte k nám do České školy Rhein-Neckar a staňte se dalším členem našeho učitelského týmu.

Nyní vyučujeme český jazyk v 1. – 5. třídě, dále máme skupinu předškoláků a školku, kde se děti formou her připravují na pozdější výuku českého jazyka.

Pokud nechcete začít ihned učit, rádi Vás uvítame i na pozici asistenta, který vypomáhá vyučujícím při hodinách a pracuje s rychlejšími / pomalejšími dětmi.

Jsme nově založená nezisková organizace, naši vyučující dostávají symbolickou odměnu 50 € za každou sobotní výuku (180 min). Naši asistenti v současné době pracují zcela bezplatně, to by se ale do budoucna mělo změnit. Odměnou Vám nabízíme příjemně a smysluplně strávené sobotní dopoledne, nové kontakty s rodilými mluvčími a popřípadě i potvrzení, že jste pracovali jako učitelská síla resp. asistent(ka) v České škole.

Těšíme se na Vás!

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.


Fotogalerie