Úvod

Česká škola Rhein-Neckar zahájila svou činnost v září 2018. Výuka probíhá v prostorách Heidelberger Pädagogium GmbH, Schröderstraße 22a, 69120 Heidelberg.

Zřizovatelem České školy Rhein-Neckar je nevýdělečný spolek Tschechische Schule Rhein-Neckar e.V., založený v roce 2018 za účelem vzdělávání dětí v českém jazyce nejen z regionu Rhein-Neckar.

Vyučování probíhá o sobotách od 10:00 do 13:00 hod. v cca 9 termínech v jednom školním pololetí – viz termíny výuky.

Školné činí 150 € za pololetí. Po dohodě je první zkušební hodina zdarma. Přihláška je dostupná zde.

V současné době vyučujeme český jazyk v první až čtvrté třídě, připravujeme na výuku předškoláky a ve školce se snažíme formou hry rozvíjet mateřský jazyk. Požadavkem návštěvy České školy je aktivní používání českého jazyka v rodině alespoň jedním rodičem. Aktuálně naši školu navštěvuje cca 35 dětí z širokého okolí.

Školka je určena dětem od 18 měsíců do pěti let, poté děti mohou postoupit do předškolní třídy. Školu navštěvují děti od věku 6 let.


Aktuality

9.4.2022 Velikonoční bastlení

Během dnešního velikonočního vyučování děti vyráběly vělikonoční přání, která poté putovala do Jičína babičkám a dědečkům, o které se stará místní charita. Nejen kluci si osvěžili pletení tradičních pomlázek.

24.7.2021 Zakončení školního roku 2021

Školní rok se nám podařilo zakončit společným grilováním poblíž městečka Baden Baden, kde proběhla dětská letní olympiáda. Soutěžilo se v mnoha disciplínách jako běh, skok do dálky, lukostřelba a mnoho dalších. Všichni soutěžící dostali za odměnu zlaté medaile. Olympiádu jsme zakončili společným grilováním.

8.5.2021 Online setkání českých škol působících v Německu

V květnu se nám podařilo zorganizovat online setkání zastupců několika českých škol v Německu. Během tříhodinové diskuze si jednotlivé školy vyměnily zkušenosti nejen s online výukou.

26.9.2020 První školní den v České škole Rhein-Neckar

Navzdory pandemii Covid19 a omezením z toho plynoucích začal školní rok 2020/21 dle plánu. Dle vypracovaného hygienického konceptu byl umožněn vstup do prostor školy pouze dětem, vyučujicím a členům vedení k minimalizaci rizika. Ohlas z výuky byl velmi pozitivní ze strany dětí i učitelů a všichni se již těšíme na příští vyučovací hodinu.

29.3.2020 Výuka českého jazyka pokračuje!

Česká škola Rhein-Neckar v sobotu 28. března úspěšně absolvovala pilotní výuku formou on-line. Žáci lichých tříd, prvňáčci, třeťáci a páťáci si spolu s jejich učitelkami vyzkoušeli v době „Corona prázdnin“ první výuku českého jazyka na dálku.

V sobotu 4. dubna se k on-line výuce přidají druháci a čtvrťáci.

Výuka bude nadále probíhat až do odvolání pouze on-line formou.


16.3.2020 Zrušená výuka 21. března a 4. dubna

Vážení rodiče a učitelé,

vzhledem k opatřením spojených s ochranou před šířením viru Covid-19, jsme nuceni zrušit výuku v termínech 21. března a 4. dubna. Další informace co se týče termínů výuky obdržíte počátkem dubna.

Níže najdete zajímavý Link na projekt České televize, pro výuku děti během „corona prázdnin“:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Pevné zdraví a pokud možno klidné příští týdny za Českou školu Rhein-Neckar přeje,

Radek Crha


1.10.2019 Rozšiřujeme náš tým

Máte zkušenosti s výukou českého jazyka a baví Vás práce s dětmi? Přijďte k nám do České školy Rhein-Neckar a staňte se dalším členem našeho učitelského týmu.

Nyní vyučujeme český jazyk v 1. – 5. třídě, dále máme skupinu předškoláků a školku, kde se děti formou her připravují na pozdější výuku českého jazyka.

Pokud nechcete začít ihned učit, rádi Vás uvítame i na pozici asistenta, který vypomáhá vyučujícím při hodinách a pracuje s rychlejšími / pomalejšími dětmi.

Jsme nově založená nezisková organizace, naši vyučující dostávají symbolickou odměnu 50 € za každou sobotní výuku (180 min). Naši asistenti v současné době pracují zcela bezplatně, to by se ale do budoucna mělo změnit. Odměnou Vám nabízíme příjemně a smysluplně strávené sobotní dopoledne, nové kontakty s rodilými mluvčími a popřípadě i potvrzení, že jste pracovali jako učitelská síla resp. asistent(ka) v České škole.

Těšíme se na Vás!

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.


Fotogalerie